Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 19 του μηνός Απριλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η κα Δήμαρχος)

1) Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών Τελών.

2) Επί της υπ’ αριθμ.45/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: "Τοποθέτηση μηχανημάτων POS".

3) Επί αίτησης του Συλλόγου Καλαθοσφαίρισης Σύλλας Αιδηψού, σχετικά με οικονομική ενίσχυση από το Δήμο.

4) Επί εγγράφου του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος-Ανώνυμη Εταιρεία των ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με αρ.πρωτ.295/6-2-2017, με θέμα: "Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου".

5) Εκμίσθωση υπ’ αριθμ.290 τεμαχίου, κατηγορίας Δ΄, έκτασης 5.625 μ2, στην Τοπική Κοινότητα Νέου Πύργου.

6) Επί της υπ’ αριθμ.56/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: "Μεταφορά ποσών από το ταμείο του Δήμου στους Τραπεζικούς λογαριασμούς των κληροδοτημάτων".

7) Επί της υπ’ αριθμ.66/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2017».

8) Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ.έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. ΄΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ,ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ΄΄.

9) Διαθέσεις πιστώσεων για τις μεταβάσεις εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή στα ευρωπαϊκά έργα με τίτλους BE:IN και REMEDY, στις 23-27 Ιανουαρίου 2017 και στις 26-28 Ιανουαρίου 2017, αντίστοιχα.

10) Έγκριση Μετάβασης εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή ευρωπαϊκό έργο με τον τίτλο "Συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς-ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωση (Βe:in)" στην πόλη Gulbene της Λετονίας.


ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

11) Επί της υπ’ αριθμ.2/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με θέμα: "Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής".

12) Επί εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Περ/κής Ενότητας Ευβοίας, με αρ.πρωτ.οικ.536/31-1-2017, με θέμα : "Ζητούνται εκπρόσωποι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων Κινηματογράφων Π.Ε.Εύβοιας".

13) Κανονισμός Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

14) Κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

15) Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

16) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», Έγκριση Καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων.

17) Συγκρότηση Συλλογικού Πειθαρχικού Οργάνου του άρθρου 123 παρ.1 του Ν.3584/2007.

18) Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη θέσεων πυροπροστασίας και ναυαγοσωστών.

19) Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» με κωδικό ΟΠΣ 5002317».

20) Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με διάρκεια δύο (2) μήνες.

21) Επί αιτήσεων των κ.κ.Γεωργίου Στουρνάρα του Παναγιώτη και ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΗ ΦΑΔΑΚΗΣ Ο.Ε., για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

22) Επί της υπ’ αριθμ.12/4-4-2017 Πράξης του Δ.Σ.της Ενιαίας Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου, σχετικά με Διοικητική αποβολή μισθωτή κυλικείου ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ιστιαίας.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Άννα Λουκατζίκου)

23) Κοπή δένδρων στην Δημοτική Κοινότητα Ιστιαίας.

24) Επί αίτησης του Δ.Σ.κ.Εμμανουήλ Χριστοφάκη, με θέμα: "Ειδικές ράμπες-διάδρομοι αναπήρων για ευκολότερη πρόσβαση στη θάλασσα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού".


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτριος Ζουπανιώτης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου