Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 15 του μηνός Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).

1) Επί της υπ’ αριθμ.17/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δήμου 4ου τριμήνου 2016».

2) Επί της υπ’ αριθμ.41/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017».

3) Κατανομή χρηματικού ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συντηρήσεις και επισκευές Σχολικών κτιρίων.

4) Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

5) Επί εγγράφου της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Α.Δ.Θ.Σ.Ε., με αρ.πρωτ.οικ.388/26506/17-2-2017, με θέμα: "Περί διαχείρισης του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία «Κληροδότημα Ελευθερίας Γλύκου» υπέρ Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού".

6) Επιχορήγηση Χορευτικού-Μουσικού-Πολιτιστικού Συλλόγου Αιδηψού και διάθεση πίστωσης.ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

7) Επί εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Ευβοίας, με αρ.πρωτ.οικ.749/7-2-2017, με θέμα: "Καθορισμός αριθμού αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου & στάσιμου εμπορίου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4264/2014".

8) Ορισμός θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

9) Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2017, διάρκειας 5 μηνών.

10) Κανονισμός Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

11) Κανονισμός χρήσης παραχωρούμενων Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

12) Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

13) Αποδοχή της Απόφασης Ένταξης της Πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Στερεά Ελλάδα 2014-2020".

14) Δράσεις του Προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου για το έτος 2017-2018.

15) Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου.

16) Συμμετοχή του Δήμου στην Έκθεση MEDITETERIAN 2017 στην Στοκχόλμη Σουηδίας και ψήφιση διάθεσης πίστωσης.

17) Διάθεση πίστωσης για την μετάβαση των εκπροσώπων του Δήμου, για συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο με τον τίτλο "REMEDY – Η φωνή του παρελθόντος – Ανασύροντας μνήμες στην πολυπολιτισμικότητα" στις 26-28 Ιανουαρίου 2017.

18) Επί της υπ’ αριθμ.1/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα: «Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».

19) Επί της υπ’ αριθμ.2/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου με θέμα:«Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις & παγετό περιόδου 2016-2017 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης».

20) Επί του με αρ. πρωτ. 178/3-3-2017 εγγράφου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, με θέμα: "Ορισμός εκπροσώπων των Δήμων για την κατάρτιση και τήρηση μητρώου προσώπων που θα συγκροτούν της επιτροπές διαγωνισμού των έργων".


Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Ζουπανιώτης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου