Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία για τις επόμενες δύο ημέρες, δηλαδή την Πέμπτη και Παρασκευή, 12 - 13 Ιανουαρίου 2016, σύμφωνα με την παρακάτω απόφαση της Δημάρχου Ιστιαίας-Αιδηψού.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

Ιστιαία 09/01/17
Αριθμ.Απόφ. 16
Αριθμ.Πρωτ. ΟΙΚ 216Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 94 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις επικρατούσες συνθήκες παγετού και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και την παραμονή στους σχολικούς χώρους καθώς και την ενημέρωση από την Ε.Μ.Υ. για επικείμενη χιονόπτωση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου καθώς και των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 και Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου