Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

ΚΛΕΙΣΤΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 94 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χιονόπτωσης, παγετού και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και την παραμονή στους σχολικούς χώρους .

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου καθώς και των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.


Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου