Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

8.065 € ΣΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ;

Αναρτήθηκε σήμερα, 29 Ιανουαρίου 2018, στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Ουδέν σχόλιο...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου