Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΕΩΝ

ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΙΣΤΙΑΙΑ 
25 Σεπτεμβρίου 2017 

Θέμα: Προκήρυξη για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου ΩΡΕΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου ΩΡΕΩΝ.
Τον καθορισμό των όρων του διαγωνισμού καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να τα παραλάβει από τη Διευθύντρια του Δημοτικού σχολείου ΩΡΕΩΝ. 
Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του Διαγωνισμού Επιτροπή μέσω της διευθύντριας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΕΩΝ από 25 Σεπτεμβρίου 2017 ως τις 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 12.00ΜΜ και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της σχολικής επιτροπής. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΣΑΝΤΖΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου