Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

ΘΕΡΙΝΑ «ΣΧΟΛΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.) θα διοργανώσει και φέτος το καλοκαίρι «σχολεία» για μαθητές της Β' και Γ' τάξης Γυμνασίου και καθώς και Α' και Β' τάξης Λυκείου. Στα θερινά σχολεία θα παρουσιασθούν προηγμένες έννοιες της φυσικής από τον μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο, θέματα μαθηματικής και μηχανικής εκπαίδευσης (STEM), αστρονομίας, νανοτεχνολογίας και κβαντικών εφαρμογών.

Σκοπός του θερινού σχολείου είναι η διδασκαλία της φυσικής να καταστήσει τους μαθητές ικανούς να εκτιμούν το φυσικό κόσμο και να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τις μεταβολές, που η ανθρώπινη δραστηριότητα επιφέρει σε αυτόν, χρησιμοποιώντας την επιστημονική γνώση, αναγνωρίζοντας ερωτήματα και εξάγοντας συμπεράσματα που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα.

Στόχος του θερινού σχολείου είναι να μελετούν και να αξιολογούν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει από την παρατήρηση και την πειραματική διαδικασία, να χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση και μέθοδο καθώς και τις έννοιες που τις περιέχουν, να εφαρμόζουν τις γνώσεις στις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα κάθε σχολείου αποτελείται από δύο διαλέξεις καθημερινά (10.00 – 11.30 και 12.00 – 13.30) και από πειραματικές δραστηριότητες (19.30 – 21.00).

Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι ο βαθμός προαγωγής να είναι μεγαλύτερος του 16 ή η καλή κατάταξη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής των ετών 2016- 2017.

Στην περιοχή μας πραγματοποιηθούν τα εξής θερινά σχολεία:

25-29 Αυγούστου στην Ιστιαία (Περιήγηση στα μονοπάτια της Φυσικής).

17-21 Ιουνίου Ροβιές (Προηγμένες Έννοιες Φυσικής)


Περισσότερες Πληροφορίες:
Γεώργα Αναστασία 15.00-19.00,210-3635701,6979774903 καθώς και στο email eeftherina@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου