Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
Ιστιαία 09/01/17
Αριθμ.Απόφ. 14
Αριθμ.Πρωτ. 166


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η Δήμαρχος Ιστιαίας-Αιδηψού

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 94 του Ν.3852/2010 [ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις επικρατούσες συνθήκες παγετού και επικινδυνότητας κατά την πρόσβαση και την παραμονή στους σχολικούς χώρους καθώς και την ενημέρωση από την Ε.Μ.Υ. για επικείμενη χιονόπτωση.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου καθώς και των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου