Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 28 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1) Επί εγγράφου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αρ.πρωτ.775/186436/18-11-2016, σχετικά με πρόταση του Δ.Σ. για τις έδρες των επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτ/των (Ταξί).

2) Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας.

3) Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων.

4) Έγκριση Κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων.

5) Επί αίτησης της Δ.Σ.Κας Μαρίας-Μυρτώς Παπαϊωάννου, σχετικά με παραίτησή της από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).

6) Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπ/σμού έτους 2016.

7) Επί της υπ’ αριθμ.279/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: «Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για υπόθεση ΧΑΛΚΙΣ ΑΤΕΤΕ».

8) Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Παναγιώτη Σφακιανού.

9) Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Συμεών Τσακιρίδη του Ιωακείμ.

10) Έγκριση προϋπολογισμού Κληροδοτήματος Αποστόλου Μόσχου.

11) Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με επιστροφή χρημάτων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

12) Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αγγελική Κούκουζα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου