Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ
Παράταση δόθηκε για την υποβολή αιτήσεων αναφορικά με τη θέση καθαρίστριας στο Γυμνάσιο Λουτρών Αιδηψού. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους έως την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016, και ώρα 14.00 στο πρωτόκολλο του Γυμνασίου Λ. Αιδηψού.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως προκύπτει από την παρακάτω ανακοίνωση, είναι:
  • Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζομένου
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου με άδεια παραμονής
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα ή είναι γονείς ή τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας 
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι ο/η αιτών/ούσα δεν έχει οποιαδήποτε σχέση εργασίας με οποιοδήποτε άλλο φορέα είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό.
  • Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ 2016
  • Κάρτα ανεργίας υποψηφίου/ιας
  • Βεβαίωση αναπηρίας (67% και άνω) εάν υπάρχει μέλος με Α βαθμό συγγένειας
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και βεβαίωση σπουδών εάν έχει σπουδάζοντα τέκνα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου