Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συνεδριάζει σήμερα, Μ. Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016, και ώρα 14.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν και αφορούν άμεσα την πόλη μας είναι 

Οικονομικά θέματα

1) ΄Εγκριση της με αρ.πρωτ.4084/2016 μελέτης 
«Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από την Δημοτική Ενότητα Αιδηψού (εκτός Τ.Κ. Γιάλτρων και Οικισμού Ηλίων), για το τετράμηνο αιχμής (Ιούνιος-Σεπτέμβριος)» και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.

Γενικά θέματα

13) Επί της με αρ.πρωτ. 3602/8-4-2016 αίτησης των Δ.Σ. κ.κ. Ουρανίας Παπανδρέου, Ηλία Πετσή, Αθανασίου Καμαράτου, Σωτηρίου Πανουργιά, Σπυρίδωνα Σταματίου, Άγγελου Μισιρλή, Εμμανουήλ Χριστοφάκη, Μαρίας Μακρή, Στέργιου Βενετή, Αναστασίας Φουρνάρη, με θέμα: 
«Λειτουργία ΒΙΟ.ΚΑ-Αντλιοστασίου-Αποχέτευσης».


Παρακάτω σας παραθέτουμε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στο σημερινό Δημοτικό συμβούλιο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
(εισηγητές η Κα Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Παπαδόπουλος, στα 1 και 2 θέματα ο Αντιδήμαρχος κ.Ιωάννης Κατούνης και στο 7ο θέμα ο Αντιδήμαρχος κ.Αθανάσιος Σπανός).

1)΄Εγκριση της με αρ.πρωτ.4084/2016 μελέτης ΄΄Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από την Δημοτική Ενότητα Αιδηψού (εκτός Τ.Κ.Γιάλτρων και Οικισμού Ηλίων), για το τετράμηνο αιχμής (Ιούνιος-Σεπτέμβριος)΄΄ και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.
2)΄Εγκριση της με αρ.πρωτ.4085/2016 μελέτης ΄΄Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων από την Δημοτική Ενότητα Ωρεών (εκτός Τ.Κ.Καστανιώτισσας), για το τετράμηνο αιχμής (Ιούνιος-Σεπτέμβριος)΄΄ και έγκριση τρόπου εκτέλεσης.
3)Επί της υπ’ αριθμ.272/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με θέμα :΄΄Επαναπροσδιορισμός μισθώματος Digea στη θέση Προφήτης Ηλίας Λιχάδας΄΄.
4)Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.
5)Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ. Δημοτικής Κοινότητας Αιδηψού.
6)Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας.
7)Κατανομή χρηματικού ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για συντηρήσεις και επισκευές Σχολικών κτιρίων.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8)Συμμετοχή του Δήμου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία ΄΄Σύμπραξη για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών και Νήσων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το διακριτικό τίτλο ΄΄ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΟΝ – PARACTION΄΄.
9)Επί αιτήσεων των κ.κ.Γεωργίου Στουρνάρα του Παναγιώτη και Κων/νου Μήλιου του Γεωργίου, για παράταση ωραρίου μουσικής στα καταστήματά τους Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
10)Συνέχιση του έργου Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Ν.Αιγαίου ΚΔΒΜ Ιστιαίας-Αιδηψού. (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Αθανάσιος Σπανός).
11)Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου από τους Δήμους για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
12)Χορήγηση αδειών και θέσεων κινητής καντίνας για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου..(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.Κων/νος Σελίμης).
13)Επί της με αρ.πρωτ.3602/8-4-2016 αίτησης των Δ.Σ. κ.κ.Ουρανίας Παπανδρέου, Ηλία Πετσή, Αθανασίου Καμαράτου, Σωτηρίου Πανουργιά, Σπυρίδωνα Σταματίου, ΄Αγγελου Μισιρλή, Εμμανουήλ Χριστοφάκη, Μαρίας Μακρή, Στέργιου Βενετή, Αναστασίας Φουρνάρη, με θέμα :΄΄Λειτουργία ΒΙΟ.ΚΑ-Αντλιοστασίου-Αποχέτευσης΄΄.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου