Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΟΝΤΖΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΟ RIS3
Συνάντηση διαβούλευσης είχε την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016, ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Αθλητισμού και Πολιτισμού κος Γιάννης Κοντζιάς με εκπροσώπους φορέων της Αιδηψού με σκοπό την ενημέρωση και την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Ο κος Κοντζιάς και οι συνεργάτες του ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, η οποία:

  • εστιάζει την υποστηρικτική πολιτική και τις επενδύσεις σε κομβικές εθνικές/περιφερειακές προτεραιότητες, προκλήσεις και ανάγκες για ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση,
  • βασίζεται στα δυνατά σημεία της περιφέρειας, στα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και στις δυνατότητες για αριστεία,
  • υποστηρίζει την τεχνολογική όσο και την πρακτικά εφαρμοσμένη καινοτομία και στοχεύει στην τόνωση των επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα,
  • εμπλέκει τον επιχειρηματικό κόσμο, τους φορείς της γνώσης (ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα) και τη διοίκηση (κεντρική και αυτοδιοίκηση) μέσω μιας διαδικασίας bottom up η οποία έχει ως χαρακτηριστικό την συνεχή επιχειρηματική ανακάλυψη,
  • είναι τεκμηριωμένη ποιοτικά και ποσοτικά και προβλέπει συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης μέσω κατάλληλης δέσμης δεικτών.
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η έξυπνη εξειδίκευση αποτελεί μια αιρεσιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε Κράτος-μέλος και περιφέρεια πρέπει να σχεδιάσει και να θέσει σε εφαρμογή μια στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης, ώστε να μπορέσει να λάβει οικονομική στήριξη από την ΕΕ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων.

Ο κος Κοντζιάς ανέφερε πως η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει επικεντρωθεί σε 3 κλάδους, οι οποίοι είναι η Αγροτική Παραγωγή, το Μέταλλο και, φυσικά, ο Τουρισμός. Όσον αφορά στον τουρισμό, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επέλεξε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη θεματική ενότητα του θερμαλισμού, ο οποίος κατέχει εξέχουσα θέση στο τουριστικό προϊόν της Στερεάς Ελλάδας.

Στο τέλος της ενημέρωσης - διαβούλευσης, οι συμμετέχοντες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη συνάντηση όπου θα συζητηθούν οι περαιτέρω λεπτομέρειες.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου