Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιστιαίας - Αιδηψού, στην Ιστιαία, στις 03 του μηνός Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (εισηγήτρια η Κα Δήμαρχος).

1) Επί της υπ’ αριθμ.204/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα 
«Σύνταξη σχεδίου τροπ/σης πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2016».

2) Καταβολή οφειλομένου ποσού της Δημοτικής Ιχθυοτροφικής Επιχείρησης Ιστιαίας στον κ.Βασίλειο Δημόπουλο, για παροχή λογιστικών υπηρεσιών.

3) Επί της υπ’ αριθμ.201/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: 
«Ανάκληση της υπ’ αριθμ.120/2015 Α.Ο.Ε.».

4) Επί της υπ’ αριθμ.187/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με θέμα: 
«Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για τη σχετική ανακοπή κατά του με αρ. ΠΚΑΑΧ Α.Γ.ΕΥΒ.160/23-6-2016 πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοσίου κτήματος-αιγιαλού της Περ.Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας».

5) Αποδοχή έγκρισης ευρωπαϊκού έργου με τον τίτλο «Συμμετοχή χωρίς αποκλεισμούς-ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωση (Βe:in)» και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.

6) Επί αιτήσεων πολιτών, σχετικά με μείωση Δημοτικών τελών.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

7) Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης-αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2016 βάσει του Ν.4412/2016.

8) Επί εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με αρ.πρωτ.145736/13503/Φ.10/19-9-2016, με θέμα: 
«Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής (περ.γ παρ.5 του άρθρου 19 του Ν.4351/2015)».

9) Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας) στην Κα Δήμητρα Μουλά του Δημητρίου.

10) Επί της υπ’ αριθμ.242/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: 
«Επί αίτησης της Κας Ιωάννας-Αικατερίνης Ρόγκα, για παράταση συμβάσεως προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Δ.Ε.Αιδηψού».

11) Επί εγγράφου του ΟΛΝΕ Α.Ε., με αρ.πρωτ.3608/11-8-2016, με θέμα: 
«Αντλιοστάσιο ΒΙΟΚΑ εντός ΧΖΛ Αιδηψού».

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

12)΄Εγκριση κλαδέματος δένδρου.


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγγελική Κούκουζα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου