Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ε.»Από την Αναπτυξιακή Αιδηψού λάβαμε και δημοσιεύουμε το ακόλουθο δελτίο τύπου:

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ε. 
Εταιρεία ανάπτυξης Αιδηψού λαϊκής βάσης 

Δελτίο Τύπου 01.07.2016 

Μετά από ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους δημότες του δήμου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 15 Ιουνίου, με θέματα την ενημέρωση των πεπραγμένων από την προηγούμενη συνάντηση ένα χρόνο πριν και την σύσταση της υπό ίδρυση εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ε./ Εταιρεία ανάπτυξης Αιδηψού λαϊκής βάσης». 

Στη συνάντηση αυτή αποφασίστηκε η σύσταση της εταιρείας, συναντήσεις με τον πρόεδρο της ΕΤΑΔ (για την διεκδίκηση της ΠΛΑΖ) και με το ΔΗΜΟ. Δηλώθηκαν 51 ιδρυτικά μέλη της υπό ίδρυση εταιρείας λαϊκής βάσης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ε.». 

Ακολούθησε συγκέντρωση των ιδρυτικών μελών, στην οποία ορίστηκαν 11 νόμιμοι εκπρόσωποι της υπό ίδρυση εταιρείας παρουσία της νομικού συμβούλου, δικηγόρου κα. Ε. Καλατζή. 

Προς ενημέρωση όλων, μελών και μη, η εταιρεία υφίσταται ως νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ε.», δηλωμένη στην ΔΟΥ Χαλκιδας με νόμιμο Α.Φ.Μ. , και νόμιμους εκπροσώπους, όπως ορίζει η νομοθεσία για τις «υπό ίδρυση εταιρείες». 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΙΔΗΨΟΥ Α.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου